Zebra Sürücü Kursu Kayıtları Başlamıştır
Denizli 36°C
23 Ağustos 2019 - Cuma

Ülkemizde kaç kütüphane var?

2019-07-16 17:10:34 |
Kanal Denizli
Ülkemizde kaç kütüphane var?

Kütüphane İstatistikleri, 2018

Kütüphane istatistiklerinin kapsamını Milli Kütüphane, halk
kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve örgün ve yaygın eğitim
kurum kütüphanelerinden derlenen veriler oluşturmaktadır.

Ülkemizde 2018 yılı itibariyle;
• 1 Milli Kütüphane
• 1 162 halk kütüphanesi
• 598 üniversite kütüphanesi
• 29 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere
toplam 31 451 kütüphane mevcuttur.

Tanım ve Kavramlar

Kitap: El yazması, taş veya matbaa baskısı veya teksirle çoğaltılmış bir
veya birkaç konudan meydana getirilmiş yapraklardan meydana
gelen ciltli veya ciltsiz müstakil bir yayındır.

Kütüphane: Bünyesinde kitap, süreli yayınlar ile diğer tüm basılı ve
yazılı malzemelerin teknik yöntemler ile tasnif edilerek toplandığı,
korunduğu, belirli kurallar içinde halkın kullanımına açık olan
yerlerdir.

Milli Kütüphane: Milli kültür, eğitim, ilim, sanat çalışma ve
araştırmalarına imkan sağlayacak her türlü eser ve belgeleri bir araya
getiren ve bilgi birikim merkezi olarak yurt içi veya yurt dışı bilgi
akımını temin etmekle görevli bir kuruluştur. Milli Kütüphane; yurt
içinde ve yurt dışında araştırma ve çalışma yapan bilim adamlarının
kaynak temini başvurularını cevaplandırmakta, yurt içi ve yurt
dışındaki kütüphaneler arasında kitap, süreli yayın, mikrofilm, vb.
kütüphane malzemelerinin ödünç verilmesi veya gerektiğinde
bunların değişiminde yardımcı olmaktadır.

Halk kütüphaneleri: Kadın, erkek, her yaşta, her düzeyde ve her
meslekten okuyucunun çeşitli konularda hazırlanmış eserlerden
ücretsiz ve serbestçe yararlanmasını sağlayan, hizmet verdikleri
bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanda kalkınmasına yardımcı
kaynak oluşturan kurumlardır. Halk kütüphaneleri bulunduğu
bölgenin özelliklerine göre kütüphane malzeme koleksiyonları
hazırlamakta, hizmetlerini okuyucuya daha iyi sunabilmek için
kendisine bağlı şubeler ve ödünç kitap verme servisleri açmaktadır.

Üniversite kütüphaneleri: Üniversite içinde öğretim, üniversite
içinde ve yakın çevresinde bilimsel araştırma ve geliştirme
çalışmalarını desteklemek, her geçen gün gelişmekte olan bilimin son
verilerini tam olarak izlemek ve yararlanmaya sunmakla görevli
kütüphanelerdir.

Örgün ve yaygın eğitim kütüphaneleri: Devlet okulları, özel okullar
ve özel kurslarda bulunan kütüphanelerdir.

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?

Ülkemizde kaç kütüphane var?


Bunları gördünüz mü ?
Kanal Denizli | Denizli'de Haberin Merkezi | 2017 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web