İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİNDEN YENİ AVM KARARLARI | Kanal Denizli | Denizli Haber | Haber Denizli
Kanal Denizli | Denizli Haber | Haber Denizli

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİNDEN YENİ AVM KARARLARI

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine
göre, Vali Hasan KARAHAN’ın başkanlığında COVİD-19 tedbirleri hususunda olağanüstü
toplanmıştır.

Bu kapsamda;
I. İçişleri Bakanlığının 11.05.2020 tarihli Koronavirüs Tedbirleri (Alışveriş Merkezleri Hk)
konulu yazısı ile bildirilen, Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini
sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara
ilave olarak; Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler ile Sağlık Bakanlığının 09.05.2020
tarih ve 149 sayılı Alışveriş Merkezlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin yazısı
çerçevesinde uyulması gereken usul ve esaslara istinaden; Genel Esaslar, AVM ve AVM
İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı, Temizlik/Hijyen Kuralları, AVM’lerde
Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar, AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları,
Çalışanlara Yönelik Önlemler, Denetim ve Eğitim Kurallarına ilişkin;

A) Genel Esaslar
1. AVM’lerin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilmelerine,
2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske
kullanmasının zorunlu olmasına, maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere
alınmasına müsaade edilmemesine, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri nemlendikçe/kirlendikçe
yenileri ile değiştirilmesine,
3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin fiili olarak görev yaptıkları
süre boyunca maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmalarının zorunlu olmasına,
4. AVM’lere girişte çalışanlar dahi herkesin ateş ölçümünün yapılmasına ve ateşinin 38°C’den
yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişilerin içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına
yönlendirilmesine,
5. AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat
kalınabilecektir.) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olup, bu kapsamda, müşterilere
sosyal mesafe kuralına riayet etmelerinin ve uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş,
sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarıların yapılmasına,
6. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra
restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılmasına,
7. İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı Genelgesi ile belirtilen hususlar göz
önünde bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranların al götür ve\veya paket servis
şeklinde hizmet verebilmelerine, AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb.
alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal
mesafe uyarı işaretlerinin çizilmesine,
8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme
ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlerinin çizilmesine,

9. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi kapsamında oyun alanı/merkezi,
internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine
yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde bulunan anılan
nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmemesine,
10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin
yapılmasına müsaade edilmemesine,
11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarının, İçişleri Bakanlığının 5759
sayılı Genelgesinde yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebilmelerine,
12. AVM’lerin içinde bulunan asansörlerin yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından
kullanılmasına, bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin durması
gereken alanların aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,
13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka
yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber
görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemlerinin kapalı tutulmasına,
14. AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmemesine,
mescitlerin de Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmamasına,

B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı
1. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari
bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan
sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m² ye bir kişi olacak şekilde
müşteri kabul edilmesine (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul edilebilecek alanı bulunan
bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.),
2. AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yerinin toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç,
kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul
etmelerine (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.),
3. Belediye imar müdürlükleri tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas alınarak;
AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş yeri için aynı
anda bulunabilecek kişi sayısının Genelgenin B bölümü 1 ve 2 nci maddelerine göre ayrı ayrı
belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilmesine ve her türlü iletişim kanalı ile
müşterilere duyurulmasına,
4. AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısının, herkes
tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılmasına ve AVM’lerin
internet sayfalarında bu bilgiye yer verilmesine,
5. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını
gösteren pankart, afiş veya tabelaların asılması/konulmasına,
6. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye giriş-
çıkışı yönetecek bir sistem kurulmasına, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye
kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmemesine, Ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu
önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından
görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılmasına,
7. AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınmasına,
müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapmasının sağlanmasına, bu
amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmasına,

C) Temizlik/Hijyen Kuralları
1. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el
antiseptiği bulundurulmasına,
2. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri)
kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. uygulamalar)
AVM’lerde kullanımına izin verilmemesine,
3. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı
kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin üç saatte bir temizlenmesine ve
gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılmasına,
4. AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminlerinin günlük olarak su ve
deterjanla temizlenmesine, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri
vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilmesine, bu kapsamda dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere gerekli
dezenfektan maddelerinin kullanımının sağlanmasına,
5. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılmasına
ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılmasına,
6. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımının yasaklanmasına, bunların
yerini tek kullanımlık kağıt havlu kullanımının sağlanmasına,
7. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılmasına ve muslukların sıvı sabun ünitelerinin mümkünse
fotoselli olmasının sağlanmasına,
8. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistemin en
kısa zamanda kurulmasına,
9. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin dezenfektan
maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyonun sağlanmasına,
10. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminalinin (post
cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenmesi/dezenfekte edilmesine,
11. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından
kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçların bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce
temizlenmesi/dezenfekte edilmesine,
12. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına
muhakkak el dezenfektanı konulmasına, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı
kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılmasına, ayrıca ATM’lerin
yoğun temas edilen yüzeylerinin her saat başı temizlenmesi/dezenfekte edilmesine,

D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar
1. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmamasına,,
havalandırma işleminin %100 dış ortam havası ile sağlanmasına,
2. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdelerinin kesinlikle çalıştırılmamasına,
3. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmamasına,
4. Havalandırma işleminin bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülmesine,
5. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrollerinin ve değişimlerinin düzenli olarak
yapılmasına, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM

personelinin N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanmasına, çıkarılan filtrenin çift kat
poşetlenmek suretiyle atılmasına, ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının
kısaltılmasına,
6. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişinin engellenmesine,

E) AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları
1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmasına ve doluluk
durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesine,
2. Bu Genelgenin B bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri
olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak
asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde
bulundurulmasına ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulmasına,
3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 1
metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılmasına,
4. AVM içinde bulunan iş yerlerinin kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak olan
kurallara ayrıca uymalarına,
5. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiğinin özellikle
hatırlatılmasına,
6. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşterinin en fazla 10 dakika
deneme kabinini kullanabilmesine, müşteri çıktıktan sonra kabinin havalandırılmasına, sık kullanılan
yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesine,
7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme
kabinlerinin bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılmasına
(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması gibi.),
8. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işleminin; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol
Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince insan sağlığına
zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurularak iş yerlerinde adı geçen
işlemin kesinlikle uygulanmamasına,
9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımlarının
(özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmamasına, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler
tarafından kullanılmasına izin verilmemesine, bu ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile
kullanılması/denenmesinin (deneme/tester parfüm vb.) sağlanmasına,
10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde yer işaretlemesi yapılmasına,
11. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca
nakit ödemeden kaçınılmasına,

F) Çalışanlara Yönelik Önlemler AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;
1. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda
hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgınının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki çalışanların
durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs
tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb.
hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş
sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesi yapılması veya yaptırılmasına,

2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanların işyerleri tarafından
sağlanmasına,
3. COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az
14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilmesine,
4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları
olanların ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilmesine,
5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, etkileri,
alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya
da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine dikkat
edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimlerin verilmesi/verdirilmesine,
6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına
riayet etmesinin sağlanmasına,
7. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemeklerinin kumanya şeklinde dağıtılmasına,
kumanya sunumlarının tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılmasına,

G) Denetim ve Eğitim Kuralları
1. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığının
takip edilip denetlenmesine ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanmasına, bu amaçla
her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenmesine,
2. Koronavirüs sorumlularının her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak
üzere alınan/alınacak tedbirleri denetlemesine, aksaklıkları gidermesine ve varsa alınması gereken
ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirmesine,
3. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirlerin (alınan hijyen ve temizlik
tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile)
gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınmasına, AVM’de görevli
güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs kapsamında alınan
tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilmesine,
4. Valiliğimizce kurulan içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu beş kişilik
komisyon tarafından AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet
edip/etmediklerinin haftada en az bir kez olmak üzere denetlenmesine,

II. İçişleri Bakanlığının 11.05.2020 tarihli Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri konulu yazısına istinaden;
ilimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış kısıtlamasının 11.05.2020
Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırılmasına,

III. 22.04.2020 tarih 21 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 1. Maddesinde belirtilen her türlü
evlere gıda servisi hizmetlerinin saat 21.00 itibariyle bitirilmiş olması kararında düzenlemeye
gidilerek lokanta, ızgara salonu, kafeterya, tost salonu, çiğköfteci, pideci, kokoreççi vb.
işletmelerin sadece evlere paket servisi olacak şekilde hizmetlerine saat 24.00’e kadar devam
etmelerine,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın
yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere
uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası
verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ