PROF DR. YILDIRIM UYARDI "PROSTATTAN KORKMAYIN GEÇ KALMAKTAN KORKUN" - Kanal Denizli | Denizli Haber | Haber Denizli
Kanal Denizli | Denizli Haber | Haber Denizli
SON HABERLER

PROF DR. YILDIRIM UYARDI “PROSTATTAN KORKMAYIN GEÇ KALMAKTAN KORKUN”

İyi huylu prostat büyümesinin tedavi ve ameliyatları ile ilgili Özel Denizli
Tekden Hastanesi Üroloji Uzmanları Prof.Dr. İbrahim Yıldırım ve Op.Dr. Ali
Gürağaç bilgiler verdi. Prof.Dr.İbrahim YILDIRIM ‘’Prostat hastalıklarını iyi huylu
ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İyi huylu prostat büyümesinde
erkeklerin idrar kanallarında daralma geliştiğinden buna bağlı şikayetler ortaya
çıkıyor. İyi huylu prostat büyümesinde öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç
tedavileri ile hastalığı kontrol altına almaya çalışıyoruz, şikayetleri fazla olan
hastalarımızda ameliyat seçeneklerini hastamızla beraber değerlendiriyoruz. İyi
huylu prostat büyümesinde açık ve kapalı ameliyat seçenekleri mevcut,
günümüzde özellikle lazer teknolojisindeki gelişmelerle artık prostat
ameliyatlarını çok büyük prostatlarda bile kapalı yöntemlerle hastalar açısından
çok konforlu şekilde yapılabiliyoruz’’ dedi.

Prostat nedir?
Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç, şu bilgileri verdi: “Prostat erkeklerde
mesanenin altında yer alan, kestane şeklinde bir organdır. Erkeklerin
mesaneden çıkan idrar kanallarını yüzük şeklinde sarmakta ve erkeklerin meni
kalitesinin arttırılmasında fonksiyon göstermektedir.
Bebek anne karnında iken oluşan prostat, ergenlikle birlikte 15-20 gr
boyutlarını almakta ve ileri yaşlara kadar da bu boyutta kalmaktadır. Erkeklerde
yaşın ilerlemesi ile birlikte özellikle 50’lili yaşlarda büyümeye başlamaktadır.
Prostatın neden bu yaşlardan sonra büyümeye başladığı net olarak ortaya
konulamamıştır.”
Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?
Prostat büyümesi belirtilerine ilişkin konuşan Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr.
Gürağaç, “İdrar yapmak için bekleme, idrar yaparken zorlanma, idrar tazyiki ve
akış gücünde azalma, kesik kesik idrar yapma, idrarda çatallanma, idrar
yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi, geceleri birden fazla idrara

kalkma, gündüz sık aralıklarla idrar yapma, idrar yapma isteği geldiğinde
tutamama, tuvalete zor yetişme, idrar kaçırma gibi durumlar prostat
büyümesine bağlı oluşabilecek belirtilerdir.” dedi.

Ailesel özellik dikkat çekiyor
Prostat büyümesinde ailesel özelliklerin dikkat çektiğini belirten Prof.Dr.
Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç, “İyi huylu prostat büyümesi Benign Prostat
Hiperplazisi (BPH) olarak da adlandırılmaktadır. Prostat Kanserinde olduğu gibi
İyi Huylu Prostat Büyümesinde de ailesel özellikler dikkati çekmektedir.
Babasında ya da amcasında prostat büyümesine dair şikayetler olanlarda
hastalık belirtilerinin görülme sıklığı da artıyor. Yapılan çalışmalarda 60
yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında
iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğü bildiriliyor.” dedi.
Ne zaman doktora başvurmalıyız?
Prostat hastalığında ne zaman doktora başvurulması gerektiği hakkında
konuşan Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç, şunları aktardı: “Normalden daha
sık idrar yapma ihtiyacı, gece idrar yapmak için uyanma ihtiyacı, ani idrar yapma
ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, istemsiz idrar kaçırma, zayıf akımlı idrar
yapma, çatallı ve dağınık idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, ıkınarak idrar
yapma, idrar yapmaya başlamadan önce bekleme, idrar yapmanın çok uzun
sürmesi,mesanenin tam boşalmadığı hissi, işeme sonrası iç çamaşırına istemsiz
idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastaların mutlaka üroloji uzmanı ile
görüşmelerini öneriyoruz.

Halk arasında prostat hastalıklarının sadece idrar yapma ile ilgili şikayetler
oluşturduğuna dair yanlış bir inanış mevcut.
Ülkemizde prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan
ölümcül ikinci kanser türü. Bir erkekte hayatı boyunca prostat kanseri gelişme
riski yaklaşık yüzde 30, klinik önemli prostat kanseri gelişme riski yaklaşık yüzde
10 ve yine prostat kanserinden ölüm riski yaklaşık yüzde 3 kadardır.
Prostat kanseri iyi huylu prostat büyümesinden farklı bir hastalıktır. İyi
huylu prostat büyümesi prostatın idrar kanalını saran kısmında gelişerek idrar
yapma ile ilgili şikayetlere neden olabilmektedir. Prostat kanseri ise prostatın
idrar kanalını saran kısmında değil daha çok kabuk diye bilinen dış kısmında
gelişiyor bu nedenle çok ileri evrelerine kadar erkeklerde idrar yapma ile ilgili
hiçbir şikayet oluşturmayabiliyor. Bu evrelerde ise ne yazık ki hastalar tamamen
kanserden kurtulma şanslarını büyük oranda kaybetmiş olabiliyorlar. Bu
nedenle ailede prostat kanseri öyküsü olanlarda 40yaşlarından itibaren yılda bir
kez, ailede prostat kanseri öyküsü olmayan her yönden sağlıklı erkeklerde bile
50 yaşından itibaren yılda bir kez kanda PSA ölçümü yapılmasını öneriyoruz.”
İyi Huylu Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konulur?
İyi huylu prostat büyümesi tanısına ilişkin açıklama yapan Prof.Dr.
Yıldırım ve Op.Dr. Ali Gürağaç, “Prostat hastalıkları ile ilgili tanı konulurken
öncelikle hastanın şikayetleri detaylı olarak dinlenilir, daha sonra fizik
muayenesi yapılır. Duruma göre hastada eşlik eden bir idrar yolu enfeksiyonu
ya da böbrek fonksiyonlarında herhangi bir bozulma var mı
değerlendirilebilmesi için PSA (prostat spesifik antijen)’yı da içerecek şekilde
bazı kan ve idrar tetkikleri yapılır. Hastanın prostat büyüklüğünün ortaya
konulması, mesanede eşlik eden başka bir patolojik durumun ortaya
konulabilmesi ve böbreklerin değerlendirilebilmesi için ultrasonografi ve diğer
görüntüleme yöntemlerinin de kullanılması gerekebilir. Son olarak hastalara
işeme testi yapılarak işeme akım hızları da net olarak ortaya konulmaya çalışılır.
Hastanın şikayetleri, muayene bulguları, laboratuvar bulguları,
görüntüleme yöntem sonuçları ve işeme testi sonuçları bir arada
değerlendirilerek tedavi yöntemine hasta ile beraber karar veriyoruz.” dedi.

Prostat Büyüklüğü ile Şikayetler Arasında Bir İlişki Var mı?
Prostat büyümesine ilişkin konuşan Prof. Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç,
“Prostat büyüklüğü ile hastaların idrar şikayetleri arasında her zaman ilişki
olmayabilir. Bazı hastalarda prostat çok büyük olmasına rağmen idrar kanalını
tıkayacak şekilde değil de prostatın dış kısmına doğru bir büyüme olduğundan
hastaların prostatları büyük olmasına rağmen herhangi bir şikayetleri
olmayabiliyor. Bazı hastalarda ise prostat çok büyümeden bile idrar kanalı
kapatabiliyor ya da mesane içine doğru büyüyor bu hastalarda ciddi idrar
problemleri hatta hiç idrar yapamama gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz.”
dedi.

İyi Huylu Prostat Büyümesine Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
İyi huylu Prostat büyümesinde tedavi seçeneklerine ilişkin konuşan
Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç,” İyi huylu prostat büyümesinde tedavi
seçeneklerini yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ameliyatlar olarak
gruplandırabiliriz.
Eğer hastanın şikayetleri hafifse genelde ilaca veya cerrahi müdahaleye
ihtiyaç duyulmadan çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ile hastaların hayat kaliteleri
ciddi anlamda arttırılabilmektedir. Bu durumda doktorunuz, hastalığınızı
ilerleyen aylar veya yıllarda yakından izleyecek, gerektiği zaman farklı bir
tedavilere de başvurabilecektir.
Örneğin, akşamları daha az sıvı alınması, gece idrara kalkmayı azaltmaya
yardımcı olabilir. Alkollü içecek, kahve veya çay tüketiminin azaltılması da
mesanenin rahatlamasına yardımı olacaktır. Bazı erkeklerin oturarak idrar
yapması mesanenin tamamen boşalmasına yardımcı olabilir.
İyi huylu prostat büyümesinin ilaç tedavilerinde, prostatın idrar kanalını
daraltan kısmını gevşeten ilaçlar, prostatın küçültülmesini sağlayan ilaçlar ve
mesanenin sık sık kasılmasını engelleyerek idrar yapma ihtiyacını azaltan ilaçlar
kullanılabilmektedir.
Eğer hastaların ciddi şikayetleri varsa ve bu rahatsızlıkları yaşam tarzı
değişiklikleri ve ilaçlardan fayda görmüyorsa, hastanın tekrarlayan idrar yolu
enfeksiyonları, tekrarlayan idrarda kanama şikayetleri varsa, işemenin kötü

olması nedeni ile böbrek fonksiyonlarında bozulma varsa ya da mesanede taş
oluşmuşsa ameliyat seçenekleri gündeme gelmektedir.
İyi huylu prostat büyümesinde ameliyat seçeneklerini açık ve kapalı
ameliyatlar olarak gruplandırmak mümkündür. Ameliyat yönteminin seçiminde
hastanın isteği ile birlikte eşlik eden hastalıkları ve prostatının büyüklüğü de
değerlendirmeye dahil edilmektedir.” dedi.
İyi huylu prostat büyümesi tedavi edilmezse ne olur?
Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç, şu bilgileri verdi: “ Tedavi edilmeyen
iyi huylu prostat büyümeleri ileride mesane fonksiyonlarının bozulmasına,
böbreklerde hidronefroz dediğimiz şişmenin olmasına ve böbrek yetmezliğine
sebep olabilmektedir. Ne yazık ki tedavisinde geç kalınan bu hastaların bir
kısmında geç dönemde tedavi edilseler bile bu saydığım hastalıklar geri
dönüşümsüz kalabilmektedir.”
HoLEP ameliyatı nedir?
HoLEP Ameliyatına ilişkin açıklama yapan Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr.
Gürağaç şunları söyledi “Ameliyat yöntemine karar verilirken hastaların
prostatlarının büyüklüğünün de ameliyat yöntemi seçiminde önemli olduğunu
söylemiştik. Tüm dünyada üroloji uzmanları tarafından kullanılan kılavuzlara
göre hastanın prostatı büyükse yani 80-90 gr üzerinde bir prostat söz konusu ise
açık cerrahi yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiği savunulurdu.
Günümüzde lazer teknolojisindeki gelişmelerle bu bilgiler de tarihin tozlu
rafları arasında yerini aldı ve kılavuzlar tekrar güncellendi.
HoLEP ameliyatının açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” olup, lazer
yardımıyla idrar kanalını daraltan kapatan prostat dokusunun prostat kapsülden
ayrılarak çıkarılması anlamına gelmektedir. Bu işlem her boyutta hatta çok
büyük prostatlar da bile başarıyla uygulanmaktadır. Kapalı yöntemle yapılan bu
ameliyatta lazer yardımıyla kapsülünden ayrılan prostat dokusu daha sonra
idrar torbasının içinde çok küçük parçalara ayrılarak dışarı alınmaktadır.”

HoLEP ameliyatının açık prostat ameliyatına olan üstünlüğü nedir?
HoLEP Ameliyatının açık prostat ameliyatlarına üstünlüğüne ilişkin de
açıklama yapan Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç, şunları söyledi: “ Bu işlem
de açık prostat ameliyatı gibi idrar kanalını kapatan daraltan prostat dokusunu
kapsülden ayrılarak çıkarıldığı bir ameliyattır.
Ancak açık prostat ameliyatından çok büyük bir farkı vardır bu ameliyat
hastada herhangi bir kesi yapılmadan tamamen kapalı yöntemle
yapılabilmektedir. Bu sayede açık ameliyata göre HoLEP ameliyatında kanama
miktarı çok daha azdır, sonda kalış süresi ve hastanede yatış zamanı da açık
ameliyatla kıyaslanamayacak düzeyde azalır. Hastalar açık ameliyata göre çok
daha konforlu ve hızlı bir iyileşme süreci yaşarlar erken dönemde sosyal
hayatlarına dönebilmektedirler. Direk endoskopik kamera eşliğinde bu ameliyat
gerçekleştirildiğinden içeride hiç doku kalmamakta, dolayısıyla açık prostat
ameliyatına göre daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.”
İdrar kaçırma ve cinsel işlev bozukluğuna yol açar mı?
Prof.Dr. Yıldırım ve Op.Dr. Gürağaç, şu bilgileri verdi: “HoLEP
ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliği çok azdır. Bu
nedenle prostatın dışında seyreden ve erkeğin penisinin sertleşmesini sağlayan

sinirleri etkilememektedir, dolayısıyla ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu
gibi sorunlar görülmemektedir.
Yine idrar tutmamızı sağlayan sfinkter adını verdiğimiz yapı bu ameliyat
açık ameliyattan farklı olarak endoskopik kameralar kullanılarak direk görüş
altından yapıldığından müdahale ettiğimiz alanın dışında tutulmakta bu sayede
rahatlıkla korunduğu için işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemler de
izlenmemektedir.”

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ